جلسه انجمن اولیاومربیان دانش آموزان پایه اول ابتدایی آموزشگاه باغ مینو

در این جلسه گزارش فعالیت های آموزشی وپرورشی در مهر وآبان وهمچنین شیوه های آموزش ریاضی وفارسی به اولیا انتقال داده شد.پایان جلسه مادران ودختران باهم عکس یادگاری گرفتند  

ادامه مطلب »

حضوردانش آموزان باغ مینو در راهپیمایی ۱۳ آبان

ما هم آمدیم…. دانش آموزان باغ مینو باشرکت  در راهپیمایی  سیزدهم آبان ماه ، سالروز تسخیرلانه ی جاسوسی وروزمبارزه با استکبار جهانی باردیگر حضورسبزخودرانشان دادند.

ادامه مطلب »