جلسه انجمن اولیا ومربیان در مدرسه باغ مینو

جلسه امروز(۷دی ماه)انجمن اولیای باغ مینوباطعم شیرین آموزش خانواده همراهی بودمهارت استادرحمتی مشاورارزشمندآموزش وپرورش درارائه مطالب وتوضیحات آقای دوستی درگزارش سه ماهه اول رضایت صدرصدی اولیا رابه همراه داشت. و ازحضور گرم وپرشوراولیای گرامی ،جناب آقای رحمتی ومربیان ومعلمان تقدیروتشکربه عمل می آید.      

ادامه مطلب »

جشن عاطفه ها درباغ مینو

کمک یک میلیون تومانی باغ مینویی های کوهدشت به نیازمندان ازمحل کمک های دانش آموزی باغ مینونزدیک به پانصدهزارتومان وجه نقدوازمحل جذب کمک های فرهنگیان خیرمدرسه و خیران دیگر ۵۰۰هزارتومان برای نیازمندان جمع آوری شد. لازم به ذکراست درمهرماه لباس وپوشاک ولوازم التحریروکیف و….به تعدادقابل توجهی درقالب دیوارمهربانی درباغ مینو جمع وبرای دانش آموزان نیازمندروستایی ارسال شد. درمراسم جشن عاطفه ...

ادامه مطلب »

رسول مهربانی

نمونه هایی ازرفتار پیامبر اکرم (ص) بامخالفان صبر، مدارا،وگذشت… ۱.درنخستین مرحله از دعوت توحید، درسیاست پیامبرخدا(ص) همه جانشان ازمداراست گویی چندی می بایست برای دعوت آشکارزمینه سازی می شودهرچندبه رغم نرمش و مدارای آن حضرت زورگویان قریش دراین مرحله هم رفتاری خشونت امیزداشتند وبی پناهان را شکنجه وازارمی دادند . تاریخ اسلام ص ۷۴ ۲.درمهمانی اقوام وخویشان ابولهب جلسه رابرهم ...

ادامه مطلب »