خداحافظ مردصبر، مردروزهای سخت…

آیت اله هاشمی رفسنجانی ،ریس مجمع تشخیص مصلحت نظام ویکی ازاستوانه های محکم جمهوری اسلامی ویاردیرین امام ورهبری به قلب تاریخ پیوست.این اتفاق ناگواروجانکاه دراوج ناباوری وناگهانی رخ داد. وبسیاری ازمردم هنوزفقدان این اسطوره انقلاب راباورندارند.اماچاره ای نیست ایمان می آوریم به آغازفصل زردومی پذیریم که مردروزهای سخت انقلاب والگوی صبرواستقامت ازمیان مارفته است .رفتنی که ضایعه جبران ناپذیری برای ...

ادامه مطلب »

جلسه انجمن اولیا ومربیان در مدرسه باغ مینو

جلسه امروز(۷دی ماه)انجمن اولیای باغ مینوباطعم شیرین آموزش خانواده همراهی بودمهارت استادرحمتی مشاورارزشمندآموزش وپرورش درارائه مطالب وتوضیحات آقای دوستی درگزارش سه ماهه اول رضایت صدرصدی اولیا رابه همراه داشت. و ازحضور گرم وپرشوراولیای گرامی ،جناب آقای رحمتی ومربیان ومعلمان تقدیروتشکربه عمل می آید.      

ادامه مطلب »