خداحافظ مردصبر، مردروزهای سخت…

آیت اله هاشمی رفسنجانی ،ریس مجمع تشخیص مصلحت نظام ویکی ازاستوانه های محکم جمهوری اسلامی ویاردیرین امام ورهبری به قلب تاریخ پیوست.این اتفاق ناگواروجانکاه دراوج ناباوری وناگهانی رخ داد. وبسیاری ازمردم هنوزفقدان این اسطوره انقلاب راباورندارند.اماچاره ای نیست ایمان می آوریم به آغازفصل زردومی پذیریم که مردروزهای سخت انقلاب والگوی صبرواستقامت ازمیان مارفته است .رفتنی که ضایعه جبران ناپذیری برای ...

ادامه مطلب »