خانه » درباره ما

درباره ما

مجتمع آموزشی غیر دولتی باغ مینو شهرستان کوهدشت در سال  ۱۳۸۹با شعار “مدرسه ای پویا و خلاق “تاسیس گردید.این مجتمع در سه حوزه پیش دبستان –دبستان و متوسطه او ل فعالیت میکند. مدیر و موسس این مجتمع زوجی هنرمند وبا انگیزه به نام کریم دوستی واشرف حاتمی هستند . (کریم دوستی معلم نمونه کشوری و نویسنده کتاب زنگ معلم می باشد).این مجتمع به لحاظ اجرای برنامه های خلاقانه ومتنوع آموزشی وپرورشی یکی از بهترین مراکز شهرستان کوهدشت واستان لرستان می باشد

487

497532

517